Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach rozprawy doktorskiej
"Otrzymywanie soli nieorganicznych metodą elektrodializy z podwóją wymianą na przykładzie azotanu(V) potasu"

I miejsce w konkursie na najlepszy poster na XIV Polskiej Szkole Membranowej "Od badań podstawowych do wdrożenia"
za „Factors limiting the efficiency of synthesis of potassium nitrate by electrodialysis-metathesis”, 22-25.10.2017, Wilga

Wyróżnienie w sesji posterowej podczas Konferencji „COMBINAT – the Science Factory”
za najlepszy poster: „Transport jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą", Wrocław, 5.03.2017

​Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku IPITEX 2017
za „Method of the production fertilizer ammonium sulfate from after-absorption solutions", Bangkok, 2-6.02.2017

Złoty Medal oraz nagroda specjalna na Targach BRUSSELS INNOVA 2016
za „Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu”, Bruksela, 17-19.11.2016

Srebrny Medal oraz nagroda specjalna na Targach Inova Croatia 2016
za „Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu”, Zagrzeb, 9-12.11.2016

Srebrny Medal na Targach Concours Lepine 2016
za „Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych”, Paryż, 29.04-8.05.2016

Wyróżnienie JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz Komitetu Naukowego
za prezentację posterową „Otrzymywanie grubokrystalicznego farmaceutycznego wodorowęglanu sodu do hemodializy” na
8. Kongresie Technologii Chemicznej "Surowce –energia –materiały", Rzeszów, 30.08-4.09.2015

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za projekt „Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu”

I miejsce w konkursie na najlepszy poster na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne programy ekologiczne. Ochrona środowiska. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy”, 21-23.10.2015, Ustroń-Jaszowiec
za „Metodę utylizacji zwiercin, płuczek i osadów ściekowych bezpieczna dla środowiska naturalnego”

Złoty Medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2015"
za „Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych”

Złoty Medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2014"
za „Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu"

Srebrny medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concurs Lepine w Paryżu 2014
za „Innowacyjne niepalne nanokompozyty poliestrowe do ekologicznych produkcji w systemie CC-GRP"

2nd place in The Young Scientists Competition 2014
za prezentację posteru “Synthesis of potassium nitrate by metathesis-electrodialysis"

Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2013"
za „Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"

Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA 2013 w Zagrzebiu 2013
za zgłoszenie patentowe P.399236 (2012) WIPO ST 10/C PL399236 „Kompozycja poliestrowa
o ograniczonej palności"

Złoty Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2013"
za “Innovative flame retarded polymeric nanocomposites for environment applications”

Złoty Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2013"
za „Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla"

Złoty Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2013"
za „Innowacyjne niepalne nanokompozyty polimerowe do zastosowań ekologicznych"

Dyplom MNiSW Warszawa 2012
za „Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych"

Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2011"
za „Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych"

Nagroda specjalna: Nagroda Technopol Moskwa 2011
za „Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych"

Dyplom MNiSW Warszawa 2010
za projekt pod nazwą „Sposób otrzymywania mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem w postaci krzemianów alkalicznych"

Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2010"
za „Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia"

Wyróżnienie przez PARP 2009
za projekt „Śląskie Centrum Informacji Chemicznej" jako dobra praktyka w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w kategorii "Usługi dla innowacji"

Wyróżnienie przez PARP 2009
za projekt „Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku UE" jako dobra praktyka
w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w kategorii "Usługi dla innowacji"

Dyplom MNiSW Warszawa 2009
za projekt „Sposób otrzymywania impregnatu tytanowego dla włókien i tkanin oraz proces impregnacji"

Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA '2009"
za „Sposób otrzymywania mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem w postaci krzemianów metali alkalicznych"

Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii 2009

Nagroda indywidualna I-go stopnia Rektora Politechniki Śląskiej Gliwice 2009
za działalność naukową

Dyplom MNiSW Warszawa 2007
za wynalazek „Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej"

Srebrny medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2006
za „Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej"

Dyplom Ministra Edukacji i Nauki Warszawa 2006
za projekt pod nazwą „Sposób wytwarzania nawozu ciekłego"

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu 2005
za zgłoszenie patentowe P. 371721 „Sposób wytwarzania nawozu ciekłego”

Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2004
za „Nową technologię otrzymywania trioksanu metodą krystalizacji próżniowej”

Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości MG Brussels Eureka 2003
oraz dyplom MNiI
za „Technologię wytwarzania polifosforanu melaminy”

Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2001
za „Sposób otrzymywania trójtioweglanu sodu"

Galeria: