Struktura organizacyjna

Kontakt

 

Dyrektor Łukasiewicz-INS

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Tel. 81 473 14 00
e-mail: Janusz.Igras@ins.lukasiewicz.gov.pl 

Grupa Badawcza Chemia Nieorganiczna
Kierownik

dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail: joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Chemia Nieorganiczna
Z-ca Kierownika

dr hab. inż. Barbara Cichy
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail: barbara.cichy@ins.lukasiewicz.gov.pl

 

Inspektor BHP
mgr Andrzej Bajson
Tel. (81) 473 14 28
e-mail: Andrezj.Bajson@ins.lukasiewicz.gov.pl

 

Sekcja Analityczna
Kierownik
dr inż. Magdalena Turkowska
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 247
Tel. kom. +48 500 505 451
e-mail: magdalena.turkowska@ins.lukasiewicz.gov.pl
 
Laboratorium Mikronizacji
Kierownik
dr Agnieszka Bielicka
Tel. kom. +48 692 778 911
e-mail: agnieszka.bielicka@ins.lukasiewicz.gov.pl