Członkostwo

Członkostwo w sieciach krajowych i międzynarodowych

  • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii,

  • Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologii Środowiska ENVITECH-Net,

  • Śląski Klaster Ekologiczny

Członkostwo międzynarodowych organizacji i towarzystw zawodowych i naukowych

  • European Federation of Chemical Engineering