Historia

2019 Przekształcenie Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz
2014 Zmiana nazwy Instytutu Nawozów Sztucznych na INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
2010 Połączenie z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach na prawach Oddziału pod nazwą Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
1966 Przyłączenie do IChN Zakładowego Laboratorium Badawczego Poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych w Luboniu, późniejszego Zakładu Doświadczalnego „Sulfochem”
1951 Przemianowanie Oddziału na Instytut Chemii Nieorganicznej IChN
1948 Powołanie filii Instytutu Chemii Przemysłowej w Gliwicach