Grupa Badawcza CHEMIA NIEORGANICZNA

Kierownik: dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51-54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail: joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl

z-ca Kierownika: dr hab. inż. Barbara Cichy, prof. nadzw.
Tel. (32) 231 30 51-54 w. 182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail: barbara.cichy@ins.lukasiewicz.gov.pl

Badania, ekspertyzy i usługi analityczne w zakresie:

 • Analiza termiczna, TG/DTG, DSC,
 • Pomiar powierzchni właściwej metodą BET i analiza całkowitej objętości porów (aparat GEMINI VII Micrometrics)
 • Badania substancji i mieszanin powodujących korozję metali zgodnie
 • z rozporządzeniem CLP
 • Analiza wielkości i kształtu ziaren (kryształów) metodą mikroskopii optycznej
 • Wielkości i stabilności nanozwiązków (nano- i zeta-sizer)
 • Analizy fizykochemiczne:
  • gęstość właściwa, nasypowa, utrząsowa,
  • lepkość, temperatura zapłonu płynów metodą otwartego tygla Clevelanda,
  • czas wiązania i powierzchnia właściwa spoiw,
  • analiza zawartości fluoru