Produkcja

Kontakt: Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
e-mail: joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl 
 

Oferujemy specjalistyczne produkty, wytwarzane według własnych technologii, pod nadzorem wysoko kwalifikowanej kadry: 

  • Kwas polifosforowy do syntez i nawozów ciekłych 
  • Fluorek wapnia - komponent do świec samochodowych 
Preparaty do odtłuszczania i fosforanowania stali: 
  • Ichanofos - preparat do niskotemperaturowego fosforanowania stali przed malowaniem 
  • Korektofos - aktywator odtłuszczania aktywujący powierzchnię przed fosforanowaniem  
Galeria: