Projekty

 

PROJEKTY NCBiR 


 

Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM  
(2017-2021, projekt realizowany w ramach programu Wspólne Przedsięwzięcie - CuBR)
Lider projektu: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu
(2016-2018, projekt realizowany w ramach programu Wspólne Przedsięwzięcie - RID)
Lider projektu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Kompleksowy przerób strumieni odpadowych zawierających siarczan sodu z wykorzystaniem metod elektromembranowych w kierunku wytworzenia roztworu ługu sodowego i kwasu siarkowego
(2015-2016)
Lider projektu: INS/IChN

Odnawialne źródła fosforu – bazą surowcową nowej generacji nawozów
(2013-2015)
Lider Projektu: Politechnika Wrocławska

Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powiertniczych
(2013-2015, projekt realizowany w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy)
Lider Projektu: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Opracowanie i wdrożenie do praktyki usługi badawczej: Wieloparametrowe badania skriningowe wyrobów MULTI-CHEM
(2013-2014, projekt realizowany w ramach konkursu INNOTECH)
Lider Projektu: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Nowoczesne osnowy poliestrowe o zmniejszonej palności do produkcji systemów rurowych GRP
(2013-2014)
Lider Projektu: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych
z różnego rodzaju instalacji przemysłowej
(2010-2012, projekt rozwojowy)

Otrzymywanie zolu nanodwutlenku krzemu
(2009-2012, projekt rozwojowy)

 

PROJEKTY MNiSW oraz NCN 


 

Instalacja do rozdrabniania/rozdzielania wraz z kontrolą jakości materiałów ziarnistych do nowych zastosowań farmaceutycznych I kosmetycznych
(2017-2019, dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego)

Instalacja do uzyskiwania zmikronizowanych substancji czynnych farmaceutycznych i kosmetycznych z wykorzystaniem urządzenia mieląco/oddzielającego firmy Hosokawa Alpine
(2015, dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego)

Urządzenie multiprocesorowe wraz z systemem umożliwiającym bezpieczne rozdrabnianie/mikronizację substancji czynnych farmaceutycznych celem zwiększenia ich biodostępności
(2014, dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego)

Urządzenie multiprocesowe wraz z systemem umożliwiającym bezpieczne rozdrabnianie substancji czynnych farmaceutycznych i innych specjalnego przeznaczenia
(2013, dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego)

Badania mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą
(2014-2017, projekt realizowany w ramach konkursu Preludium 6)

Badania procesów odzyskiwania metali ciężkich z roztworów odpadowych ze szczególnym uwzględnieniem metod elektrochemicznych
(2010-2012, projekt badawczy własny)

Badania nad otrzymywaniem bezhalogenowych retardantów palenia o strukturze nano i mikro
(2010-2012, projekt badawczy własny)

Badania i opracowanie założeń technologicznych dla projektu procesowego kompleksu produkcyjnego, obejmującego chloran sodu, chloryn sodu, chloran potasu i podchloryn sodu
(2010-2011, projekt rozwojowy)

Wpływ składu chemicznego ścieków komunalnych na efektywność wydzielania z nich użytecznych związków fosforu
(2008-2010, projekt badawczy własny)

Zastosowanie odpadów fosfogipsowych do budownictwa drogowego
(2007-2009, projekt specjalny)

Intensyfikacja chemicznych i biochemicznych procesów degradacji organicznych zanieczyszczeń modyfikowanym nadtlenkiem wapnia
(2006-2008, projekt badawczy własny)

Wielofosforany potasu w mieszankach funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsa i drobiu
(2006-2008, projekt badawczy własny)

Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie technologii przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe
(2005-2007, projekt celowy)

Opracowanie bezodpadowej technologii utylizacji azbestu
(2004-2007, projekt badawczy własny)

Badania warunków stosowania elektrodializy z podwójną wymianą do przerobu wybranych soli nieorganicznych
(2004-2006, projekt badawczy własny)

Wpływ zanieczyszczeń na efektywność usuwania związków fosforu ze ścieków i odpadów metodami chemicznymi i biologicznymi
(2004-2006, projekt badawczy promotorski)

Zastosowanie destylacji membranowej do zatężania zasolonych wód kopalnianych
(2004-2006, projekt badawczy promotorski)

Wykorzystanie odpadów z procesów półsuchego odsiarczania spalin kotłowych do tworzenia przesłon izolacyjnych i uszczelniających dla różnych zastosowań
(2003-2005, projekt badawczy własny)

Badania nad nową technologią wytwarzania trioksanu w procesie produkcji kopolimeru acetalowego
(2003-2006, projekt badawczy własny)

 

PROJEKTY Z FUNDUSZY UNIJNYCH 


 

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
(2010-2012, EFRR, POIG 2007-2013)
http://www.inorganicwaste.eu/

Bezpieczne chemikalia - projekt dla województwa śląskiego
(2010-2012, EFS, POKL 2007-2013)
http://bezpiecznechemikalia.ichn.gliwice.pl/

Modernizacja Laboratorium Mikronizacji
(2007-2008, EFRR oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw)

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej
(2006-2008, EFS oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006)
http://informacjachemiczna.ichn.gliwice.pl/

Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej
(2004-2008, EFS oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006)
http://chemiakonsultacje.ichn.gliwice.pl/
 

INNE PROJEKTY 


Optimization end effectiveness study of stabilizers for 98% hydrogen peroxide
(2020-2021, projekt realizowany w ramach umowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA))
Lider projektu: Jakusz Space-Tech Sp. z o.o., Szymbark

Hydrogen Peroxide Storability/ Compatibility Verification
(2017-2018, projekt realizowany w ramach umowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA))
Lider projektu: Jakusz Sp. z o.o., Kościerzyna