3 Złote Medale na Brussels INNOVA 2013

Na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2013 Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach wraz z innymi współpracującymi instytucjami otrzymał 3 Złote Medale za następujące wynalazki:

-  „Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”. Autorzy:Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Bożenna Pisarska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman, Tomasz Pepliński, Tomasz Krupa, Ryszard Jarosz. 

„Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla”..Autorzy: Józef Jamroży, Stanisław Świętoń, Tadeusz Blicharz, Marta Stechman, Stanisław Płaza, Leszek Margielewski, Stanisław Partyka, Krzysztof Chrobak, Monika Ciechomska, 

- „Innowacyjne niepalne nanokompozyty polimerowe do zastosowań ekologicznych”. Autorzy: (IIMPiB - Maria Rajkiewicz, Ewa Kicko‐Walczak, Grażyna Rymarz, „IChN” Barbara Cichy, Marta Stechman.