8 Kongres Technologii Chemicznej

W dniach 30 sierpnia do 4 września 2015 roku w Rzeszowie odbył się 8 Kongres Technologii Chemicznej.
Organizatorzy przewidzieli dyskusje w następujących obszarach tematycznych:
 
1. Surowce - energia -odpady
2. Innowacje procesowe i produktowe
3. Współczesne tworzywa polimerowe i nanomateriały
4. Technologie produktów wysokiej wartości dodanej
5. Przemysł chemiczny a ochrona środowiska
6. Elektrochemia stosowana
 
Panele dyskusyjne:
I. Innowacyjność w przemyśle chemicznym: Nauka – Przemysł
II. Organizacja i finansowanie badań w technologii chemicznej
III. Dydaktyka dla potrzeb technologii chemicznej
 
W Kongresie uczestniczyli pracownicy Instytutu, prezentując swoje prace w postaci posterów i komunikatów.
Prezentacja posterowa „Otrzymywanie grubokrystalicznego farmaceutycznego wodorowęglanu sodu do hemodializy” otrzymała wyróżnienie JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz Komitetu Naukowego.

Więcej informacji związanych z Kongresem znajduje się na stronie internetowej:
http://techem8.portal.prz.edu.pl/pl