Szkolenie pt.: ?Weryfikacja kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi?

W dniu 12 kwietnia 2016 roku w Oddziale „IChN” odbyło się szkolenie pt.: „Weryfikacja kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy branż chemicznych oraz jednostek kontrolujących. Podjęto między innymi tematykę zmian w zakresie prawa obejmujacego karty charakterystyki oraz Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 1272/2008.