Wpis do Rejestru GIF

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach został wpisany do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych Głównego Inspektoratu Farmaceutyczego. Numer wpisu do Rejestru: 106/WTC0466/API/15.