XVII Konferencja Naukowo-Techniczna "OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy - Interpretacje - Rozwiązania - Trendy"

W dniach 19-21 października 2016 r. pracownicy Oddziału „IChN” w Gliwicach wzięli udział w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej "OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy - Interpretacje - Rozwiązania - Trendy". Podczas konferencji poruszano między innymi następującą tematykę: nowoczesne metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów; aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej; odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii; pakiet klimatyczny; zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
Zaprezentowano następujące postery:
B. Hala, M. Turowska, K. Krupa: Elektrozłom jako źródło cennych pierwiastków i substancji niebezpiecznych;
M. Stechman, J. Miśkiewicz: Utylizacja odpadów elektronicznych z odzyskiem metali szlachetnych;
K. Krupa, B. Bunikowska, P. M. Synowiec: Krystalizacja jako metoda utylizacji technologicznych roztworów odpadowych;
Sz. Dulik, A. Paszek, B. Cichy: Wykorzystanie materiałów odpadowych z przemysłu w budownictwie drogowym. Projekt RID - I/6;
B. Sołtysik, J. Miśkiewicz, M. Bodzek - Kochel, J. Gluzińska, M. Pysz: Wykorzystanie oksywodorotlenku cyrkonu do usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych.