XXIII Giełda Wynalazków 2016

Pracownicy Oddziału „IChN” uczestniczyli w XXIII Giełdzie Wynalazków 2016, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 24-25 marca 2016 roku. Zaprezentowali oni wynalazek pt. Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych autorstwa: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman, Mariola Bodzek-Kochel, Małgorzata Adamek.
Wynalazek nagrodzono złotym medalem na
Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2015" w Brukseli.