Zaproszenie do składania ofert

INS/IChN/ZO-8/2020
Zaproszenie do składania ofert:
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem sprawności i ciagłości pracy z systemami, narzędziami, elementami ochrony mienia w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach, zlokalizowanej przy ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice.
Termin składania ofert: 2020-09-25 godz. 10:30
Zaproszenie do składania ofert.
Załączniki. plik .ZIP