Złoty medal i specjalne wyróżnienie na Brussels INNOVA 2016

Uprzejmie informujemy, iż podczas trwających w dniach 17-19 listopada 2016 r. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2016", wynalazek pt. „Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu” zgłoszony przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej “IChN” w Gliwicach oraz Grupę Azoty S. A. w Tarnowie, autorstwa: B. Pisarska, R. Dylewski, B. Cichy, M. Nowak, H. Jaroszek, W. Mikołajczak, H. Stopa, P. Baran, M. Gruszka, P. Markowicz, został uhonorowany złotym medalem, a także nagrodą specjalną w kategorii Inżynieria Chemiczna. Targi stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.