Złoty medal na Brussels INNOVA 2011

Na 60 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011 w dniach 17-19.11.2011 Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie otrzymał Złoty medal oraz nagrodę specjalną: 

Nagroda Technopol Moscow, Rosja  

za wynalazek
„Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych”
(autorzy: S. Folek, B. Walawska, J. Miśkiewicz, K. Krauze, L. Rafalski, J. Wilczek, M. Przygoda)