Złoty medal na Brussels INNOVA 2014

Na Targach Wynalazczości , Badań Naukowych Technik Brussels INNOVA 2014 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach otrzymał Złoty Medal za wynalazek:

"Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu" Autorzy: Barbara Bunikowska, Piotr Maria Synowiec, Marta Stechman, Karolina Krupa, Małgorzata Adamek, Gabriela Tomanek.

Opis wynalazku:
Prezentowany innowacyjny sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu o projektowanych właściwościach dedykowany jest farmacji (hemodializa). Daje produkt o wysokiej czystości i zdefiniowanym uziarnieniu, determinującym właściwości fizyczne i użytkowe (gęstość nasypowa, wytrzymałość mechaniczna, sypkość i szybkość rozpuszczania). Sposób polega na ciągłej krystalizacji NaHCO3 ze szczepieniem, z płynów zawierających NaHCO3 i Na2CO3, w aparacie ze złożem fontannowym, w atmosferze powietrza wilgotnego i CO2. Odpowiedni dobór warunków hydrodynamicznych i procesowych umożliwia wytwarzanie produktu o zaprojektowanym składzie chemicznym i uziarnieniu, przy optymalnym zużyciu materiałów i energii. Wynalazek zastosowany w przemyśle poszerza port folio producentów wodorowęglanu.