Złoty medal na Brussels INNOVA 2015

Wynalazek Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych, zgłoszony przez zespół w składzie: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman, Mariola Bodzek-Kochel, Małgorzata Adamek znalazł uznanie na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2015", zdobywając złoty medal.