Warsztaty z kart charakterystyki i oznakowania produktów chemicznych

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach zaprasza na warsztaty pt.:
„Warsztaty z kart charakterystyki i oznakowania produktów chemicznych

Zakres tematyczny warsztatów:

1. Karta charakterystyki:

 • przepisy prawne, jakimi kieruje się karta charakterystyki,
 • format karty,
 • kiedy aktualizować,
 • błędy występujące w KCh,
 • gdzie szukać informacji.

2. Ocena dostarczonych kart – ćwiczenia.
3. Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP):

 • budowa, cel i zakres rozporządzenia,
 • podstawowe definicje niezbędne do prawidłowego odczytania karty,
 • jak korzystać z rozporządzenia.

4. Etykieta ostrzegawcza produktu chemicznego i jej powiązanie z kartą:

 • treść, wymiary etykiety,
 • piktogramy - zasady pierwszeństwa,
 • oznakowanie – odstępstwa.

5. Zasady klasyfikacji mieszanin chemicznych.
6. Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych – ćwiczenia.
7. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Warsztaty odbędą się dnia 28 lutego 2018 r. w godzinach 10:00 - 16:00 w sali konferencyjnej budynku Oddziału „IChN”, który mieści się przy ul. Sowińskiego 11
w Gliwicach
.

Koszt udziału w warsztatach: 520 PLN/osoba (+ VAT)
W cenie warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe w formie papierowej, certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu, przerwę kawową oraz obiad.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 lutego 2018 roku.

Zgłaszając się do 14 lutego 2018 r. otrzymają Państwo 10% rabatu.Aby zgłosić udział, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej na adres e-mail: barbara.soltysik@ichn.gliwice.pl

formularz zgłoszeniowy

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uiszczenia opłaty.
Liczba miejsc ograniczona.